Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2014

hothothot
5160 89c3 500
Reposted fromnotthesame notthesame viaoceanstrat oceanstrat
hothothot
2875 b419 500
Reposted fromlexi lexi viastrangespecters strangespecters
Sponsored post
feedback2020-admin
hothothot
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaoceanstrat oceanstrat
hothothot
2527 e2b8
Reposted fromzapiski zapiski viagreys-anatomy greys-anatomy
hothothot
6363 8917
Reposted fromjustMeee justMeee viagreys-anatomy greys-anatomy
hothothot
5823 cc09
Reposted frommisswindy misswindy viateraztu teraztu
hothothot
4976 2200
Reposted fromdomitrz domitrz viagwiazdeczka gwiazdeczka
hothothot
- Nie była dla niego dobra?
- Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają, i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Hłasko
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viagwiazdeczka gwiazdeczka
hothothot
6603 3866

January 24 2014

hothothot
chyba mam depresje. myślę że przechodzę załamanie. mam tego świadomość ale nie umiem na to nic poradzić. umieram. czuje że tracę siebie. MNIE już nie ma.
— hothothot.soup.io

November 01 2013

hothothot
8987 c005
motywacja !
Reposted bymoda24157 moda24157

October 03 2013

hothothot
5751 d971

September 17 2013

hothothot
hothothot
Słowa nie oddają tego ,ile waży strata.
Kocham Cię najmocniej,zaraz wracam. 
— Onar

September 08 2013

hothothot
może myślisz, że to dla mnie łatwe
a tracę oddech, gdy widujemy się przypadkiem
— Białas
Reposted fromblaugranaaa blaugranaaa viaoceanstrat oceanstrat
hothothot
Bez względu na to, co dzieje się w twoim życiu, ty sam wybierasz sposób, w jaki na to zareagujesz. Jeśli wyrobisz sobie zwyczaj poszukiwania dobrej strony w każdych okolicznościach, twoje życie osiągnie wyższy wymiar.
— Robin S. Sharma

August 29 2013

hothothot
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtwice twice viaBloodMoon BloodMoon

August 25 2013

hothothot
nie jestem obrażona , po prostu mi przykro.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...